Standard Extra 2

Internet » Standard Extra 2

Nazwa pakietu Transmisja
do... / od...
Umowa
na 24 miesiące
Umowa
na 12 miesięcy
Umowa
na czas nieokreślony
Standard Extra 2 40 / 40 ( Mbps ) 49 zł 59 zł 69 zł


Koszt aktywacji:

Opłaty za internet należy realizować z góry ,do dnia 15-go miesiąca za dany miesiąc.
Zerwanie umowy terminowej: opłata różnica w abonamencie między umową terminową a bezterminową pomnożona przez ilość miesięcy niewykorzystanych do czasu zerwania umowy.

W ramach abonamentu Klient otrzymuje:
  • transfer bez ograniczeń,
  • jeden stały, publiczny adres IP - na żadanie dopłata 5 zł do abonamentu / miesiąc

Dla Abonentów wynajmujących lokal mieszkalny - kaucja gwarancyjna zwrotna w wysokości trzykrotności abonamentu, nie mniej jak 150 zł, płatna przed wykonaniem przyłącza

Bezpodstawne wezwanie serwisu - 30 zł

Przeniesieniu usługi w zakresie sieci Operatora na inny adres w związku z przeprowadzką Abonenta:

  • w przypadku gdy pod nowym adresem jest wykonane przyłącze mieszkalne - bez opłaty
  • w przypadku gdy pod nowym adresem trzeba wykonać przyłącze mieszkalne - opłata jednorazowa 30 zł brutto

UWAGA:
Uruchomienie usługi, konfiguracja sprzętu Abonenta.
Zakres ten reguluje regulamin świadczenia usług internetowych par. 4 pkt 7 i 8 i obejmuje konfigurację terminala Abonenta - komputera w zakresie niezbędnym dla świadczenia usługi tj. odczytania adresu MAC karty komputera i wpisanie jej do systemu Operatora. Konfiguracja sprzętu Abonenta w zakresie wykraczającym powyższe jak i konfiguracja routera dokonywana jest odpłatnie i wynosi: 40 zł brutto każdorazowo za każdy sprzęt poddawany konfiguracji dodatkowej na życzenie Abonenta.

Konfiguracji może być poddany wyłącznie sprawny sprzęt Abonenta i umożliwiający świadczenie usługi w technologii uzywanej przez Operatora.